nha khoa vạn hạnh
Nhân sự
 

Bác sĩ LÊ BẢO NGỌC - Trưởng TTNK Vạn Hạnh II


- Trên 20 năm kinh nghiệm trong nghề
- Tu nghiệp tại Pháp
- Bằng chuyên khoa liên Đại học, sau Ðại học

 Các nhân sự khác
     Bác sĩ Nha khoa HUỲNH T. KIM DUNG
     Phó giáo sư - Tiến sĩ Bác sĩ LÊ ÐỨC LÁNH
     Bác sĩ LÊ THỊ THANH QUỲNH - Trưởng TTNK Vạn Hạnh I
     Bác sĩ NGUYỄN THÚY NGA
     Bác sĩ NGUYỄN XUÂN NHI
 
 
Liên hệ
Nha Khoa Vạn Hạnh
Địa chỉ: 159 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, Tp.HCM - Tel.: (84)(28)3829-5625, (84)(28)5404-1294, (84)(28)5404-1295, (84)(28)5404-1296
Email: nkvanhanh@yahoo.com

Website: nhakhoavanhanh.com.vn
Thời gian làm việc
8g-11g30 (Thứ 2 -> Thứ 7)
13g30-18g30 (Thứ 2 -> Thứ 7)
Hỗ trợ
(84)(28)3829-5625
(159 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3)
Copyright © 2013 nhakhoavanhanh.com.vn . All Rights Reserved